Krtr.ee - Kaunis Reaalne Tark Rõõmsameelne

Kuidas Ergutada Oma Laste Loovust

Loovus on üks olulisemaid omadusi, mida saame oma lastele õpetada. See annab neile võimaluse mõelda väljaspool kasti ning lahendada probleeme loomingulisel ja innovaatilisel viisil. Kuidas aga saame oma laste loovust arendada ja toetada?

Pere kasvatamine ning loovus

Vanemad moodustavad lapse kasvatamisel kõige suurema mõju, seega on esimene samm loovuse arendamiseks tagada, et kodus valitseks loov ja avatud õhkkond. Siin on mõned näpunäited:

Kuidas toetada laste loovust pere kasvatuse kaudu?

 • Avaldage positiivset suhtumist lapse ideedesse ja loovustöödesse, julgustades neid alati proovima midagi uut.
 • Andke lastele võimalus ise otsuseid teha ja lahendusi leida. Näiteks, laske neil lahendada probleeme iseseisvalt.
 • Kannustage oma laste loomingulist tegevust, ostes neile kvaliteetseid joonistamis- ja maalimisvahendeid, kirjutus- ja meisterdamisvahendeid.
 • Toetage oma laste loomingulise protsessi igal etapil, andes konstruktiivset tagasisidet selle kohta, kuidas nad saaksid oma projekte veelgi täiendada.

Oluliste väärtuste edastamine lastele

Lisaks loovuse toetamisele kodus, on oluline edastada oma lastele ka mõningaid põhiväärtusi, nagu avatus uutele ideedele, eneseväljendusoskus, valmidus teha koostööd ja tulla toime ebaõnnestumistega.

Haridus ja loovus

Koolil ja õpetajatel on oluline roll loovuse arendamisel varases lapsepõlves. Siin on mõned näpunäited:

Kuidas haridussüsteem võib aidata kaasa loovuse arendamisele?

 • Loovuse stimuleerimiseks peaksid koolid pakkuma õpilastele rohkem loomingulisi tegevusi, nagu näiteks joonistamine, meisterdamine, muusikaga tegelemine jne.
 • Koolid ja õpetajad peaksid tundma õpilaste individuaalsust ja toetama igat last, arendades tema tugevaid külgi.

Millele tasub tähelepanu pöörata laste koolitööde hindamisel?

Lastele tuleks anda võimalus ennast väljendada erinevate projektide ja ülesannete kaudu, võttes samal ajal arvesse nende loovust ja individuaalsust. Koolitöödele ei peaks andma ranged reeglid, vaid peaks julgustama laste loovust ja originaalsust.

Individuaalsus ja eneseväljendus

Laste individuaalsus ja eneseväljendusoskus on nende loovuse alus. Kuidas seda julgustada?

Loovus ja individuaalsus käivad käsikäes

Oluline on mõista, et loovus on seotud indiviidi mõtteviisi ja loomuliku kalduvusega proovida midagi uut ja unikaalset.

Kuidas julgustada laste eneseväljendust

 • Julgusta oma last kõige paremini eneseväljenduse osas, olgu selleks siis muusika mängimine, tantsimine, joonistamine või kirjutamine.
 • Austa oma lapse loovust ja individuaalsust, aidates tal väljendada oma emotsioone ja mõtteid.

Loov meelelahutus

Loovus ei pruugi alati olla seotud õppimisega. Lastel peaks olema võimalus ka loomingulist mängu mängida.

Mängud ja tegevused, mis ergutavad loovust

Lapsed võivad osaleda erinevates tegevustes, mis ergutavad loovust, nagu näiteks:

 • Konstruktoritega mängimine
 • Rollimängud
 • Joonistamine ja maalimine
 • Meisterdamine
 • Koostööprojektid
 • Muusikaga tegelemine

Kuidas loovust arendada?

Siin on mõned näpunäited, kuidas saate aidata oma lastel oma loovust arendada ja toetada.

Praktilised nõuanded, kuidas arendada ja toetada laste loovust

 • Pange rõhku lapses huvi äratamisele ja tema loomingulise potentsiaali arendamisele.
 • Pakkuge erinevaid väljakutseid ja võimalusi laste loominguliste ideede elluviimiseks.
 • Toetage oma lapse õppimist läbi tema hobide ja huvialade.
 • Pakkuge oma lapsele võimalusi kohtuda ja suhelda teiste loovate lastega.

Kuidas suurendada loovust ka iseendas?

Ka täiskasvanutel on võimalus arendada oma loovust, pakkudes endale väljakutseid, õppides midagi uut ja proovides enda mugavustsoonist välja astuda.

Lapse loovus on väga oluline tema isikliku ja professionaalse tuleviku jaoks. Vanematena on meie kohustus toetada nende loovust, nii kodus kui ka väljaspool seda. Järgides mõningaid lihtsaid samme, saame oma lastele pakkuda õhkkonda, kus nad saavad oma loovust täielikult välja elada.

Miks on loovus oluline ning kuidas seda saab arendada?

Loovus võimaldab meil leida uusi ja huvitavaid lahendusi probleemidele ning see on oluline nii isiklikus kui ka tööalases elus. Laste loovust saab arendada läbi erinevate tegevuste nagu joonistamine, meisterdamine, muusikaõpe jne.

Kuidas toetada laste loovust pere kasvatuse kaudu?

Oluline on lapsele võimaldada erinevaid kogemusi ja avastusi ning julgustada teda olema uudishimulik. Samuti on oluline laste mõtteviisi toetada ja neile võimaluse korral loominguliste tegevustega tegelemist pakkuda.

Kuidas haridussüsteem võib aidata kaasa loovuse arendamisele?

Haridussüsteem võib toetada loovuse arengut läbi erinevate kunsti- ja muusikaõppe programmide, mis pakuvad lastele võimalusi eneseväljenduseks ning uute oskuste ja teadmiste omandamiseks.

Millele tasub tähelepanu pöörata laste koolitööde hindamisel?

Laste koolitööde hindamisel tasub pöörata tähelepanu mitte ainult õigele vastusele, vaid ka sellele, kuidas laps jõudis sellele vastusele ning tema loovuse ja eneseväljendusoskuste kasvule.

Kuidas julgustada laste eneseväljendust?

Oluline on julgustada laste eneseväljendust läbi erinevate tegevuste nagu laulmine, tantsimine, näitlemine või joonistamine. Samuti on oluline lapse mõtteviisi toetamine ning talle võimaluste andmine enda ideede välja ütlemiseks.

Mängud ja tegevused, mis ergutavad loovust?

Mängud ja tegevused, mis ergutavad loovust on need, mis lasevad lastel oma loovust väljendada ja erinevaid lahendusi välja pakkuda. Näiteks võib mainida meisterdamist, muusika kuulamist või omaloominguliste lugude jutustamist.

Praktilised nõuanded, kuidas arendada ja toetada laste loovust?

Laste loovust saab arendada läbi erinevate tegevuste ja nende võimaldamise. Oluline on julgustada laste eneseväljendust, toetada nende mõtte- ja loovusprotsesse ning pakkuda talle võimalusi uute oskuste õppimiseks ja avastamiseks.

Kuidas suurendada loovust ka iseendas?

Loovuse suurendamiseks saab proovida uusi tegevusi, lõbutseda ja kogeda uusi asju ning leida erinevaid väljundeid oma ideedele ja mõtetele. Samuti on oluline endale võimaluste loomine ning enese väljendamise julgustamine.
Kuidas Ergutada Oma Laste Loovust
Sarnased artiklid:
Kuidas Toetada Oma Partneri Karjääri

Partneri karjääri toetamine on üks olulisemaid aspekte õnnelikus paarisuhtes. Kui teie partner tunneb, et teda toetatakse ja tema karjääriga arvestatakse, on tal suurem [...]

Kuidas Leppida Erinevustega Oma Pereliikmetega

Erinevused on iga inimese jaoks loomulikud ning need erinevused ilmnevad eriti tugevalt pereliikmete vahel. Kui me ei suuda neid erinevusi aktsepteerida ja nendega leppida, [...]

Krtr.ee

Kaunis Reaalne Tark Rõõmsameelne

Kaunis Reaalne Tark Rõõmsameelne (K.R.T.R) - Sinu teejuht naiseks olemise rõõmudesse. Täis inspireerivaid lugusid, kasulikke nõuandeid ja kaunist sisu, mis kõnetab iga naist. Ole reaalne, ole tark, ole rõõmus - ole K.R.T.R naine!